Prezentowane wyniki pomiarów jakości powietrza są przekazywane bezpośrednio ze stacji pomiarowych, nie podlegają weryfikacji merytorycznej i mają charakter jedynie poglądowy.Osiedle Drabinianka - Pomiar pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5.                                                                                                                         Osiedle Pobitno - Pomiar pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5.
                 


Osiedle Grota-Roweckiego - Pomiar pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5.                                                                                                                          Osiedle Nowe Miasto - Pomiar pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5.
                 


Osiedle Kmity - Pomiar pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5.                                                                                                                          Osiedle Zimowit - Pomiar pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5.
                     


Więcej informacji na stronie kamery-rzeszow.pl/smog.


Sieć czujników jakości powietrza w Rzeszowie tworzona jest przy współpracy z UCCOI.